Regulamin Szkolnej Ligi Badmintona - szkoła podstawowa do kl. VI

1. Organizatorem ligi jest Krzysztof Trojanowski, Zespół Szkół w Lipianach.

2. Uczestnikiem ligi może być każdy uczeń Zespołu Szkół w Lipianach (od III do VI klasy SP) za zgodą rodziców.

3. Liga badmintona jest mieszana - damsko/męska.

4. Uczestnik za złe wyniki w nauce, bądź złe zachowanie może być wyeliminowany z ligi.

5. Zawodnik zgłasza się drogą mailową przed rozpoczęciem ligi.

6. System rozgrywek - Szkolna Liga Badmintona rozgrywana będzie w grach pojedynczych. Każdy zawodnik, którego zgłoszenie zostało zweryfikowane pomyślnie zostaje wpisany na listę uczestników. Zawodnicy zostają rozpisani na grupy (bądź rozgrywają mecze eliminacyjne) i grają między sobą systemem "każdy z każdym".

7. Zawodnicy grają do dwóch wygranych setów. Set rozgrywany jest do 15 punktów. Przy stanie 14:14, gra się dalej do dwóch punktów przewagi, max do 21 punktów.

8. O końcowej klasyfikacji decyduje:

a) liczba zdobytych dużych punktów. W eliminacjach za wygrany mecz zawodnik zdobywa 2 punkty za przegrany 0. W fazie właściwej punktacja jest następująca: zwycięstwo 2:0 - 3 pkt2:1 - 2 pkt, przegrana 1:2 - 1 pkt0:2 - 0 pkt.

b) jeżeli nie będzie spełniony punkt a) to o rozstrzygnięciu decyduje bezpośredni mecz pomiędzy zawodnikami

9. Jeżeli liga składa się z rund to punktacja wygląda następująco:

miejsce 1 - 20 pkt

           2 - 18 pkt

           3 - 17 pkt 

           4 - 16 pkt 

           ... itd.

Suma punktów z poszczególnych rund daje końcowy wynik. Zawodnik, który uzyska najlepszy wynik wygrywa całą ligę. W przypadku równej liczby punktów o miejscu decyduje ilość najwyższych lokat. Jeżeli ten warunek jest niespełniony - decyduje wynik ostatniej rundy. 

10. Zawodnicy (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie) na stronach internetowych www.zs-lipiany.pl, www.olimpionik.pl

11. Zawodnicy (prawni opiekunowie) biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie tych materiałów przez organizatora w internecie na w/w stronach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.